Garantili Servis

Kombi sat覺n al覺rken sat覺 sonras覺 hizmetlerinin de en 羹st seviyede olmas覺na 繹zen g繹sterilmelidir. zellikle kombi ek garanti, cihazlar覺n standart garantisinin yan覺nda belirli bir s羹re daha garanti kapmas覺nda olmas覺n覺 salamaktad覺r. Genellikle kombi ve dier cihazlarla ilgili standart garanti s羹resi iki y覺ld覺r. Bu iki y覺l boyunca firma taraf覺ndan y覺ll覺k bak覺mlar覺, par癟a deiimleri 羹cretsiz olarak yap覺lmaktad覺r. Peki, iki y覺l bittiinde ar覺zalar ve periyodik bak覺mlar i癟in bedel 繹demek gerekli midir? Ek garanti yap覺ld覺覺nda yine 羹cretsiz servis hizmetinden yararlanmak m羹mk羹nd羹r. 襤ki y覺ll覺k garanti s羹resinin bitmesi, cihaz覺n ar覺zalanaca覺 anlam覺na gelmemektedir. Ancak s羹re bittiinde ve cihazla bir sorun meydana geldiinde hem servis bedeli hem de yedek par癟a 羹creti 繹denmektedir. Ayr覺ca y覺ll覺k bak覺mlar da garanti bittiinde 羹crete tabi olmaktad覺r. stelik y覺lda iki kez periyodik bak覺m yap覺lmas覺 gerektii d羹羹n羹ld羹羹nde her y覺l en az iki kez para 繹denmesi anlam覺na gelmektedir. Bu durumda en iyisi garanti s羹resini uzatmakt覺r.

Ek Garantideki 襤lemlere Para denmez

Garanti s羹resi i癟inde yap覺lan t羹m ilemler i癟in 羹cret 繹denmemektedir. Bu nedenle kullan覺c覺lara kombi ek garanti yapt覺rmalar覺 tavsiye edilmektedir. 羹nk羹 ne t羹r bir ar覺za olursa olsun, kullan覺c覺 hatas覺ndan kaynaklanmad覺覺 s羹rece firman覺n garantisi alt覺ndad覺r ve kullan覺c覺 繹deme yapmamaktad覺r. Ek garanti yap覺l覺rken belli bir 羹cretin olduu bilinmelidir. Ancak bu 羹cret, sunulan hizmetle kar覺lat覺r覺ld覺覺nda 癟ok da b羹y羹k deildir. 羹nk羹 kombiler uzun y覺llar kullan覺lmakta, bu s羹re i癟inde konforu ayn覺 kalitede sunmas覺 gerekmektedir. Konforun ilk g羹nk羹 gibi olabilmesi i癟in de ilkbahar ve sonbahar aylar覺nda periyodik bak覺m yap覺lmal覺d覺r. Bu bak覺mlar覺n 羹cretsiz olarak yap覺labilmesi i癟in de ek garanti 繹nemlidir. Garanti s羹resi artt覺覺nda profesyonel teknik servislere gidilmesi gereklidir. zellikle mahalle aras覺nda hizmet veren kombi servisine bavurulduunda kombideki ek garantinin hi癟bir ie yaramayaca覺 g繹r羹lecektir. 羹nk羹 bu kombi servisleri, deil ek garanti, iki y覺ll覺k garanti kapsam覺 ile de ilgilenmemektedir. Bu servislerle irtibata ge癟ildiinde hem i癟ilik hem de yedek par癟a 羹cretinin 繹denmesi ka癟覺n覺lmazd覺r.

Ek Garanti Tavsiye Edilir

Kombi ek garanti sayesinde hem t羹m bak覺mlar 羹cretsiz yap覺labilmekte, hem de profesyonel teknik destek ekiplerinden 羹cretsiz yard覺m al覺nabilmektedir. Bu nedenle ek garanti s繹zlemesinin yap覺lmas覺 tavsiye edilmektedir.


TIKLA SERV襤S襤 ARA - 0544 612 9607