Kombi Ar覺za

Kombi Servisi ve Ar覺zalar覺

Kombi servisinedir sorusunu bir癟ok kiinin sormas覺n覺n yan覺 s覺ra genel anlam olarak bakt覺覺m覺zda ar覺zalanan kombinin uzman ekip taraf覺ndan ar覺za tespit 癟al覺mas覺n覺n yap覺larak onar覺m hizmeti demektir. Kurumsal olan kombi servis firmalar覺 ar覺zalanan kombilerinizi evinizde veya iyeriniz de ar覺za tespit etmesinin yan覺 s覺ra bir g羹n veya k覺sa s羹re i癟erisinde ilemlerini ger癟ekletirmektedir.

ariza-2 Kombi Ar覺za

Ev ortam覺nda bazen kombi servisinin yap覺lmamas覺 durumunda ofisimize g繹t羹r羹lerek ar覺za tespit ilemleri yap覺lmaktad覺r. Teknik servis firmalar覺 taraf覺ndan yap覺lan bu 癟al覺malarda, ayn覺 zamanda sizlerin onay覺n覺n al覺nmas覺 son derece 繹nemlidir. Bu bak覺mdan dolay覺 kombi servisikonusunda piyasan覺n lider firmas覺 olmam覺z覺n yan覺 s覺ra 14 y覺ld覺r bu sekt繹rde 癟al覺malar ger癟ekletirmekteyiz. G羹n羹m羹zde bir癟ok kombi servis firmas覺n覺n yan覺 s覺ra mutlaka yetkili servislerden ilemlerini ger癟ekletirmeniz kombinizin uzun 繹m羹rl羹 olmas覺n覺 salayacakt覺r. Yetkili serviselemanlar覺 piyasan覺n lider firmalar覺 taraf覺ndan eitim ve denetlenmeden ge癟irilerek sizlere daha iyi hizmet vermek i癟in 癟al覺maktad覺r.

Kombi tamir servisi konusunda mutlaka kombinizin 羹zerinde yetkili firman覺n telefon numaras覺n覺n olmas覺 gerekmektedir. Bu durumun olumsuz olmas覺 durumunda kombi servisi nedir sorusunu internet ortam覺nda arat覺rarak yetkili ve sertifikal覺 firmalar ile iletiime ge癟ebilirsiniz.


TIKLA SERV襤S襤 ARA - 0544 612 9607