Kombi Bak覺m覺

Kombi bak覺m覺 kombinin daha sal覺kl覺 ve performansl覺 癟al覺mas覺 i癟in, ayn覺 zamanda oluabilecek ar覺zalar ile ilgili erken tehis ad覺na 繹nemli rol oynamaktad覺r. Kombi bak覺m覺 sonras覺nda, peteklerin daha iyi 覺s覺nd覺覺, 覺s覺nmayan baz覺 peteklerin 繹zellikle alt k覺s覺mlar覺n eskisinden verimli olduu g繹r羹lmektedir.

zellikle kombi petek bak覺m覺 ile birlikte yap覺ld覺覺nda, 覺s覺nma performans覺 maksimum d羹zeyde artacak, bu sayede doalgaz yak覺t harcaman覺zd羹ecek ya da faturan覺z覺n kar覺l覺覺n覺 覺s覺narak alm覺 olacaks覺n覺z. Kombi bak覺m覺 esnas覺nda kombinin ses kontrol羹, s覺cak su ak覺覺, petek 覺s覺s覺 ve baka bir aksakl覺k olup olmad覺覺 kontrol edilmelidir.

Kombi bak覺m覺, marka ve model fark etmeksizin her y覺l ve m羹mk羹n ise yaz aylar覺 i癟inde, deil ise en ge癟 sonbahar mevsiminde yap覺lmas覺 tavsiye edilmekte ve bu ayn覺 zamanda kombi bak覺m覺 ne zaman yap覺lmal覺 sorusunun da cevab覺d覺r. Genellikle yaz mevsiminde kombi servislerinin kombi bak覺m覺 ile daha iyi ilgilendii, vakit harcad覺覺 ve m羹teri ile birebir soru cevap ilikilerine dayanarak problemlerini giderdii bilinen bir ger癟ektir.

bakim Kombi Bak覺m覺

Kombi Bak覺m覺 Neden Yap覺lmal覺

Kombi bak覺m覺 kombinin sorunsuz, uzun 繹m羹rl羹 癟al覺mas覺, peteklerinde daha iyi 覺s覺 vermesi amac覺yla y覺lda en az bir kere uygulanmas覺 tavsiye edilmektedir. Bu sayede daha az doalgaz yak覺t harcamas覺 olaca覺 gibi en uzak peteklerin bile alt k覺s覺mlar覺n覺n 覺s覺nd覺覺n覺 g繹receksiniz. Kombi bak覺m覺n覺n faydalar覺ndan biri de olas覺 ar覺zalar覺n 繹n羹ne ge癟mek ve erken tehis ile y羹ksek ar覺za giderlerinden kurtulmakt覺r. Bu sayede souk k覺 aylar覺nda aniden bozulan bir kombi hi癟 kimsenin houna gitmeyecektir.

Kombilerin, y覺lda sonbahar ve ilkbahar aylar覺nda kombi servis firmalar覺 taraf覺ndan bak覺mlar覺n覺n yap覺lmas覺 繹nemlidir. 6 ayda bir periyodik bak覺m yap覺lan kombiler sorunsuz 癟al覺maktad覺r. Kombi bak覺m覺aksat覺lmad覺覺nda y覺l boyunca sorunsuz bir ekilde 癟al覺maktad覺r. Bak覺m i癟in gelen teknik servis personelinin yetki belgesinin olup olmad覺覺na bak覺lmal覺d覺r. Ayr覺ca mesleki eitiminin yan覺 s覺ra servis teknisyeninin hitap eklide 繹nemlidir. Yetki belgesi olmayan teknisyenlere kombilerin bak覺mlar覺n覺n yapt覺r覺lmamas覺 tavsiye edilmektedir. Bak覺m s覺ras覺nda kombide herhangi bir ar覺za tespit edildiinde kullan覺c覺ya bilgi verilmelidir. Kombinin bak覺m覺 nas覺l yap覺lmal覺d覺r? Periyodik bak覺m i癟in gelen teknik servis personelinin kombi kullan覺c覺s覺na bak覺m s覺ras覺nda ne yapaca覺 ile ilgili bilgi vermesi artt覺r.

Kombi Ar覺za Durumundaysa Bilgi Verilmeli

Kombi bak覺m覺 yap覺l覺rken 繹ncelikle kapak a癟覺lmadan kalorifer tesisat覺 ile s覺cak su tesisat覺n覺n kontrol羹 yap覺lmal覺d覺r ve kombinin 癟al覺ma verimliliine bak覺lmal覺d覺r. Hermetik ve bacal覺 kombilerin fan覺n覺n 癟al覺mas覺 mutlaka kontrol edilmeli ve gerekli temizlik yap覺lmal覺d覺r. At覺k gazlar覺 baca yoluyla d覺ar覺 atan kombilerin limit deerleri mutlaka 繹l癟羹lmelidir. Ek par癟alar覺nda oksitlenen k覺s覺mlar覺n temizlii ger癟ekletirilmelidir. G羹venlik elemanlar覺yla birlikte dier aksamlar覺n da kontrol羹 yap覺ld覺ktan sonra ar覺za tespit edildiinde kullan覺c覺ya detayl覺 bilgi verilmelidir. Cihazda herhangi bir sorun meydana geldiinde kombi kullan覺c覺s覺n覺n onay覺n覺n al覺nmas覺n覺 takiben bak覺mdan 繹nce ar覺zaya m羹dahale edilmelidir. Ar覺zaya yap覺lan m羹dahalenin ve ar覺zal覺 olan par癟an覺n deiiminden sonra kombiye bak覺m yap覺lmal覺d覺r.

Kombi Bak覺m覺nda Neler Yap覺l覺r?

Kombi bak覺m覺 yap覺l覺rken cihaz覺n s覺cak su ile kalorifer yanma aksamlar覺 incelenmeli, tozlanma kontrol羹 yap覺lmal覺 ve gerekli g繹r羹ld羹羹nde temizlenmelidir. Cihaz覺n yanma odas覺 br羹l繹r羹n羹n kontrol edilmesi de 繹nemlidir. Cihaz覺n ana eanj繹r羹, kombi i癟indeki gaz valf覺 ayar覺 kontrol edilmelidir. Kombi i癟erisindeki elektrik ve elektronik balant覺lar覺n kontrol羹 aksat覺lmamal覺d覺r. Cihaz覺n otomatik gaz kesme kontrol羹 繹nemlidir ve bunun kontrol羹 kesinlikle yap覺lmal覺d覺r. Periyodik bak覺mlarda kalorifer d繹n羹 hatt覺ndaki pislik tutucu filtre temizlenirken, bacal覺 kombilerde baca limit sens繹r羹n羹n kontrol羹 salanmal覺d覺r. Youmal覺 kombilerde youma su haznesi ile kalorifer gidi hatt覺ndaki 癟amur ayr覺t覺r覺c覺 filtrenin temizlenmesi de artt覺r. B羹t羹n bu bak覺m ve temizlikler yap覺ld覺ktan sonra kombi devreye al覺nmal覺 ve d羹zg羹n 癟al覺覺p 癟al覺mad覺覺 kontrol edilmelidir. Kombi bak覺m覺 d羹zenli olarak yap覺lan kombilerin d羹羹k enerji ile 癟al覺aca覺 bilinmelidir.


TIKLA SERV襤S襤 ARA - 0544 612 9607